Причиною для дискваліфікації  (без повернення вартості участі) кампанії є:

1. Відсутність  підтвердження даних, вказаних у заявці.

Вся інформація, факти, цифри і т.д., що представлені у заявці, повинні підтверджуватися джерелами. Це можуть бути дані рекламодавця, дослідницького агентства або третьої сторони. Оргкомітет  залишає за собою право на перевірку достовірності даних.

Джерела даних мають бути вказані поряд з кожним елементом даних або чітко позначені виносками на кожній сторінці заявки. Максимально деталізуйте описи в посиланнях: джерела даних, дослідницьке агентство або дослідження, а також часові терміни, до яких відносяться посилання (включаючи дати, використані в дослідженні).

У посиланнях на джерела вказуйте назву компанії (якщо дані надані клієнтом), ЗМІ, дослідницького агентства та ін. Виняток становлять власні дані рекламного/медіа агентства - в такому випадку вказувати назву заборонено.

У зв’язку з тим, що під час проведення конкурсу Effie Awards Ukraine члени журі не бачать назви агентств, будь-які посилання на дані агентства повинні вказуватися в заявці як «Дослідження агентства». Це відноситься до всіх агентств, а не тільки до агентства, що подає заявку, оскільки члени журі можуть подумати, що агентство у посиланні - це агентство, що подає заявку, і позначать заявку як дискваліфіковану.
 
2. Не надання додаткових підтверджувальних даних за запитом оргкомітету або надання неправдивих даних.
 
Під час суддівства члени журі можуть позначити недостовірність наданих даних у заявці. Оцінювання такої заявки відкладається..

За запитом Оргкомітету підтвердження (докази) надаються автором заявки протягом не більше двох робочих днів після проведення туру журі. Запит на надання підтвердження даних може бути висланий як після першого, так і після другого туру суддівства протягом одного робочого дня після його закінчення.

Підтвердженнями можуть бути звіти дослідницьких та моніторингових компаній. У випадку, коли мова йде про «дані замовника» (інформація, надана клієнтом/рекламодавцем), надається докладне обгрунтування таких даних.

У разі ненадання запитаної інформації даних заявка дискваліфікується.

У випадку, якщо хоча б один член журі помітить явну фальсифікацію даних (наприклад, фальсифікацію звіту дослідницької компанії), заявка дискваліфікується.
 
3. Присутність у заявці або креативних матеріалах логотипу і/або назви будь-якого агентства.
 
Як зазначено вище, при розгляді заявок премії Effie Awards Ukraine не розкриваються назви агентств. Тому заборонено вказувати логотип агентства або зазначати його назву у тексті заявки або в креативних матеріалах.
 

4. Включення результатів кампанії в креативні матеріали .

Завдання креативних матеріалів - продемонструвати вашу роботу і те, як проект був реалізований в реальних ринкових умовах. 

5. Присутність у заявці або креативних матеріалах логотипів і/або креативних матеріалів конкурентів.
 
6. Невідповідність періоду кампанії вказаному правилами Effie Awards Ukraine періоду розгляду проектів.
 
На конкурс Effie Awards Ukraine 2017 приймаються проекти, створені та реалізовані на території України не раніше 2015 року (для категорії "Кампанії з тривалим ефектом" - не раніше 2014 року) і показали свою ефективність у 2016-2017 рр. (за винятком кампаній, які брали участь у конкурсі минулого року). Проект повинен демонструвати результати в рамках зазначеного періоду.

У заявку можна включати дані і результати більш раннього періоду кампанії для того, щоб зрозуміти вагу поставлених завдань, цілей і досягнутих результатів вже протягом зазначеного правилами періоду. Наявність такої інформації добре сприймається, але результати будуть оцінюватися виключно за період 2016-2017 рр.
 
7. Недотримання вимог до оформлення заявки, що викладені в Правилах Effie Awards Ukraine.
 
Неможна порушувати правила оформлення бланк-форми заявки: щодо правил по шрифту, кольору, графічним елементам; відсутність відповідей на всі питання, видалення частин заявки, редагування темплейту заявки та ін.