Дана Угода користувача (далі також - «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Вебсайту Effie Awards Ukraine, що знаходиться за адресою https://effie.org.ua/, та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також - «Власник Вебсайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також - «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо - «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

 

Загальні положення Угоди

У цьому документі й що випливають або пов'язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

Вебсайт Власника/Вебсайт - інтернет-сайт, якій розміщений в домені Власника сайту і його субдоменах.

Угода - дана Угода з усіма доповненнями й змінами.

Адміністрація/представник Вебсайту, Власника Вебсайту - особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Вебсайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Вебсайті.

Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач Вебсайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Вебсайт містить інформацію і матеріали про товари й послуги, які надалі можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені, уполномочившего його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього наслідками.

Зокрема, при використанні Вебсайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації й/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Вебсайту, а також застосовувати будь-які інші форми й способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити користувачів Вебсайту і його представників в оману, щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв'язку з використанням Вебсайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Вебсайту.

 

Інтелектуальні права

Усі об'єкти, доступні за допомогою Вебсайту, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об'єкти, розміщені в рамках Вебсайту, є об'єктами виняткових прав Вебсайту та інших правовласників. Вебсайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Вебсайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Вебсайті Контенту, а також елементів дизайну, що входять до складу Вебсайту, їх модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати й копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Вебсайту, або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від Вебсайту/Власників Вебсайту, або, коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки й т.п.).

Вебсайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Вебсайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Вебсайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Вебсайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

 

Повідомлення

Власник Вебсайту/Адміністрація/Представник сайту й особи, представниками яких є Вебсайт, мають право посилати Користувачеві на вказану їм електронну адресу або телефон (за допомогою систем обміну миттєвими повідомленнями), інформаційні електронні повідомлення, або зателефонувати для надання інформації, про події, що відбуваються в рамках Вебсайту або у зв'язку з ним і осіб яких він представляє.

 

Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень є недійсними або не можуть застосовуватися.

Тимчасова бездіяльність з боку Вебсайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Вебсайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Вебсайт відмовився від своїх прав у разі вчинення надалі подібних або схожих порушень.

Усі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду у суді за місцем знаходження Вебсайту відповідно до чинного законодавства.

Дана Угода користувача розроблена і діє у рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.