Для участі у конкурсній програмі завантажте та заповніть текстову форму заявки та додатки, що представлені нижче двома мовними версіями

Цього року є три різні текстові форми заявок:

 • Standard Entry Form - стандарта форма заявки для всіх індустріальних та спеціальних категорій (за виключенням категорій Sustained Success та Performance Marketing)
 • Sustained Success Entry Form - окрема форма заявки для категорії Sustained Success
 • Performance Marketing Entry Form - окрема форма заявки для категорії Performance Marketing

До кожної текстової заявки Entry Form необхідно заповнити два додатки:

 • Attachment 1. Форма авторизації та підтверждення даних (включає дозвіл на публікацію текстової форми заявки та креативних матеріалів)
 • Attachment 2. Додаткові дані (включає кредитси компанії та індивідуальні кредитси, дані для досліджень та для бази даних)
ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ТЕКСТОВУ ЧАСТИНУ ЗАЯВКИ
 • Заздалегіть скачайте текстові форми заявок та додатки, що прикріплені вище для того, щоб підготувати усі ваші відповіді, а також щоб співпрацювати з членами команди, партнерськими агентствами та клієнтами.
 • Розподіліть ваш час по підготовці заявки таким чином, щоб виконати всі вимоги та зареєструвати заявку на сайті Effie Awards Ukraine до зазначеного дедлайну.
 • Документи мають бути заповнені двома мовами (українською та англійською) у вигляді окремих файлів.
  Зверніть увагу! Для участі робіт в категоріях Performance Marketing та Sustained Success потрібно використовувати окремі текстові форми заявок.
 • Уважно ознайомтеся з усією текстовою формою заявки та її розділами. Дайте чітку та деталізовану відповідь на кожне питання в кожному розділі. Не можна видаляти детальні інструкції до кожного питання або будь-які інші частини форми заявки, а також редагувати і змінювати шрифт, розмір текстів питань заявки.
 • Судді оцінюють ефективність роботи в контексті визначення та суті обраної категорії. Ознайомтесь з описами категорій щодо наявності додаткових вимог, що мають бути дотримані у вашій роботі в межах обраної категорії.  Члени журі можуть знизити оцінку за невиконання цих вимог. У випадку, коли одна й та ж кампанія бере участь у різних категоріях, заявки до цієї кампанії повинні бути адаптовані під різні категорії  за цілями, завданнями, результатами.
 • Напишіть текст у вигляді цікавої та захопливої історії. Ваш проєкт має бути цікавою розповіддю, що супроводжується фактами та доказами, при цьому  розповідь має бути послідовною і достатньо лаконічною.
 • Прагніть бути максимально чесними в описі кампанії, аргументи повинні переконливо звучати. Судді очікують побачити зрозумілий опис ситуації, контексту, поставлених цілей і отриманих результатів, а також - пряму залежність між цими складовими. Також у заявці слід вказати, чому досягнуті результати дійсно є вагомими та важливими для бренду/бізнесу.
 • За суддівську сесію журі розглядає багато кейсів, тому вигідно виділятися будуть заявки з чітко сформульованими стратегією, цілями, ідеєю, її реалізацією і результатами, та між якими легко простежується зв'язок. Особливу увагу приділіть опису виклику/проблеми.
 • Внесення таблиць, графіків і діаграм допоможе членам журі легше сприйняти вашу інформацію.
 • Недостатньо просто представити результати вашої роботи, їх обов'язково потрібно підкріпити фактами і доказами. У заявці журі очікує побачити чітко сформульовані аргументи на користь того, що досягнуті вами результати були значними та вагомими. Зіставте кожен елемент поставлених цілей з отриманими результатами, іншими словами, «проведіть» суддів по шляху досягнення вами цих результатів. Виключіть будь-які інші фактори, які можуть бути сприйняті членами журі як складовими успіху, тобто доведіть, що саме ваша робота, а не щось інше привело до досягнення результату.
 • Обов'язково вказуйте посилання на джерела даних про результати, із зазначенням діапазонів дат для всіх даних та фактів, що згадані в описі заявки. 
 • Стежте за вимогами до форматування, зазначеними в правилах і формі заявки.
ТИПИ ЦІЛЕЙ ТА ЇХ ПРИКЛАДИ

У текстовій заявці Entry Form учасникам необхідно поділитися не лише загальними поясненнями своїх цілей та KPIs, а й перерахувати кожну ціль окремо. По кожній цілі варто описати ситуацію, включаючи background категорії та/або показники попереднього року, щоб зрозуміти, чому поставлені цілі мали велике значення для бренду та для росту бізнесу.

Ознайомитися з додатковою інформацією щодо типу цілей та їх прикладами можна за посиланням.

Зверніть увагу! Даний список запропоновано для перегляду в якості путівника/довідника прикладів різних типів цілей, що у свою чергу не обмежуються цим списком. Effie відзначає учасників, які формулюють цілі та описують ефективність по-своєму (самостійно).

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ДАНИХ

Вся інформація, факти, цифри і особливо результати, що представлені в заявці, повинні підтверджуватися джерелами даних, із зазначенням діапазонів дат для всіх даних та фактів, що згадані в описі заявки. Будь-які дані без джерела не будуть враховані і призведуть до дискваліфікації. Відсутність джерела підтвердження даних є приводом для дискваліфікації. Джерела підтвердження даних мають включати задіяний період часу, тип досліджень тощо.

Джерелами можуть бути дані рекламодавця, дослідницького агентства або третьої сторони.

Також джерела даних можуть включати іншу додаткову інформацію. Вказуйте конкретну назву компанії у якості посилання на джерело, окрім випадків, коли джерелом є агентство (рекламним, медіа, тощо).

Effie - це конфіденційне змагання (члени журі не бачать назви агентств).  Заборонено вказувати назву агентства в якості джерела інформації в усіх матеріалах заявки, що будуть розглядатися членами журі (текстова частина заявки та креативні матеріали).  Посилаючись на дослідження агентства (крім незалежної дослідницької компанії) в джерелах, слід назвати джерело як “дослідження агентства,” “дослідження медіа агентства,” “дослідження стороннього агентства” тощо, поруч з іншими джерелами даних (дані від клієнта та від незалежних дослідницьких компаній).  Це відноситься до всіх агентств, а не тільки до агентства, що подає заявку (оскільки члени журі можуть подумати, що агентство у посиланні - це агентство, що подає заявку, і позначать заявку як дискваліфіковану).

Джерела даних повинні бути вказані в чітко зазначених місціях в тексті заявки.

Оргкомітет Effie Awards Ukraine залишає за собою право перевірки достовірності даних, яка відбувається за такою процедурою:

 • Під час суддівства члени журі можуть позначити недостовірність наданих даних у заявці. У випадку, якщо одна і та ж заявка була позначена, як «сумнівна», мінімум 50% членів журі, компанія, що подала заявку, повинна буде надати окреме і додаткове підтвердження (доказ) даних кампанії. Оцінювання такої заявки відкладається.
 • Підтвердження (докази) надаються автором заявки до Оргкомітету протягом не більше двох робочих днів після проведення туру журі. Запит на надання підтвердження даних може бути висланий як після першого, так і після другого туру суддівства протягом одного робочого дня після його закінчення.
 • Такими підтвердженнями можуть бути звіти дослідницьких та моніторингових компаній. У випадку, коли мова йде про «дані замовника» (інформація, надана клієнтом/рекламодавцем), надається докладне обгрунтування таких даних.
 • Члени журі оцінюють заявку з урахуванням наданих додаткових даних дистанційно і надсилають свої протоколи в Оргкомітет протягом одного робочого дня з моменту надання даних.
 • У разі ненадання запитаної інформації або виявлення фальсифікації даних заявка дискваліфікується.
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ФОРМИ ЗАЯВКИ
 • Обмеження щодо кількості слів. Кожен учасник має свою унікальну історію, проте ліміт обсягу слів є загальним для всіх; від учасників не вимагається використання всього наданого місця (під кожним питанням вказана інформація щодо орієнтовної кількості слів для надання відповіді).  
  Для відповідей рекомендується використовувати шрифт розміром не менше 10 кегля. 
 • Відповідайте на всі питання. Якщо на певне питання не може бути надано відповіді, вкажіть про це безпосередньо під питанням як N/A. Не залишайте жодне питання без відповіді. 
 • Не видаляйте питання та інструкції з текстової форми заявки. Також забороняється видаляти невикористані пункти з таблиць. 
 • Попередньо перевірте заявку на предмет відсутності помилок: правопис, граматичні помилки, дані, результати.
 • Переконайтеся, що заявка та креативні матеріали не включають назву або логотип агентства. Не включайте назв агентств до текстової форми заявки, креативних матеріалів (включно з іменами файлів) або джерел даних. Посилаючись на дослідження агентства (крім незалежної дослідницької компанії) в джерелах, слід назвати джерело як “дослідження агентства,” “дослідження медіа агентства,” “дослідження стороннього агентства” тощо, поруч з іншими джерелами даних (дані від клієнта та від незалежних дослідницьких компаній).  Це стосується всіх агентств, а не тільки агентства, що реєструє заявку.
 • Застосовуйте графіки, таблиці та діаграми для представлення різних даних. Застосовуйте графіки, таблиці та діаграми для представлення різних даних. Дотримуйтесь обмежень за кількістю таблиць/графіків, що передбачено та вказано для кожного розділу.
 • Не використовуйте логотипи та зображення конкурентів. Не дозволяється застосовувати логотипи та креативні матеріали конкурентів у вашій текстовій формі заявки.
 • Заборона на використання скріншотів, зображень або інших зображувальних елементів у текстовій формі заявки. Не вносьте будь-які зображення з креативних матеріалів та інші зображення, включаючи скріншоти з соціальних медіа, до текстової частини заявки.  
 • Не вставляйте зовнішні посилання на будь-які сайти. Не прописуйте в тексті посилання (URL) на зовнішні веб-сторінки – судді можуть лише переглядати опис та креативні матеріали заявки. Члени журі мають оцінити заявку виключно за тими даними, що містяться в текстовій частині. Забороняється направляти членів журі на будь-які сайти для отримання додаткової інформації.
ПІДКАЗКИ ВІД ЖУРІ 
 • БУДЬТЕ ЧІТКИМИ, ЛАКОНІЧНИМИ, ПЕРЕКОНУЮЧИМИ ТА ЧЕСНИМИ.
  Короткі, гарно написані заявки завжди вдало виділяються серед інших, адже за одну суддівську сесію журі розглядають 15-20 заявок.  
 • КОНТЕКСТ (ОПИС СИТУАЦІЇ) Є КЛЮЧОВИМ. Судді зазвичай не працюють у вашій категорії та можуть бути не знайомі з вашим брендом. Опишіть суддям ситуацію так, щоб можна було зрозуміти ступінь складності вашого завдання та важливість отриманих результатів. Обмежте використання галузевого жаргону та дайте визначення галузевим термінам.
 • ВІДПОВІДНІСТЬ КАТЕГОРІЇ. Судді оцінюють ефективність роботи в контексті визначення та суті обраної категорії. Переконайтеся, що ваша заявлена ціль і результати збігаються.
 • РОЗКАЖІТЬ ЦІКАВУ ІСТОРІЮ. Пишіть вашу заявку, пам’ятаючи, що ваша цільова аудиторія – це судді Effie. Члени журі хочуть побачити захоплюючу, добре написану історію, в якій чітко і послідовно пов’язані між собою всі розділи заявки. Судді будуть оцінювати вашу роботу критично, тому передбачте питання, які в них можуть виникнути. 
 • ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД. Зверніться до колег, які не працюють з брендом, з проханням переглянути заявку. Дізнайтеся, які питання у них виникли – що було незрозумілим? Де в кейсі прогалини? Зверніться до сильного редактора (коректора) переглянути роботу. 
ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ БАЛІВ
 • «Підгонка» цілей. «Підгонка» цілей під досягнуті результати або постановка цілей після факту, що вже здійснився, замість точного пояснення ситуації. Це одна з найчастіших скарг членів журі.
 • Розрив між цілями і результатами. Неповна відповідність цілей і KPI результатам. Ваші цілі і результати повинні збігатися. Не варто вказувати впізнання бренду в якості мети, а в розділі результати надавати тільки дані про продажі. Надайте докази того, що саме завдяки маркетинговим комунікаціям такі результати були досягнуті. Якщо вам не вдалося досягти однієї з ваших цілей, поясніть чому. Члени журі цінують чесність.
 • Відсутність опису цільової аудиторії.
 • Відсутність медіастратегії. Поясніть свій вибір медіаканалів. Чому саме ці медіаканали підійшли для реалізації вашої ідеї і для вашої цільової аудиторії.
 • Недостатня кількість даних для оцінки ситуації. Наприклад, не вказані дані за попередній рік, дані конкурентів і т.д.
 • Граматичні та математичні помилки, виправлення і т.п.
 • Незнайомі терміни. Уникайте жаргонних і вузькоспеціалізованих слів - судді можуть не знати ваш професійний сленг.
 • Відсутність пояснення ефективності кампанії. Просте перерахування результатів без зазначення їх вагомості та зв'язку з цілями низько оцінюється членами журі.
 • Перевантаженість заявки зайвими подробицями.
 • Нечіткі або неповні посилання на джерела підтвердження даних і результатів. Також пам'ятайте, що відсутність посилань на джерела - привід для дискваліфікації вашої заявки.
 • Відсутність пояснення ідеї. Опишіть, як вона з'явилася.
 • Неповні відповіді на деякі питання. Коли члени журі бачать питання без відповідей, вони зазвичай припускають, що інформація відсутня з негативних причин. Уважно вивчіть детальні інструкції/питання у формі заявки, щоб упевнитися, що ви відповіли на всі питання.

THE AUTHORIZATION & VERIFICATION FORM
ДОДАТОК №1  

Форма авторизації та підтверждення даних має бути підписана особою зі сторони агентства-учасника або клієнта, який займає керівну посаду в компаніі. Необхідно уважно ознайомитися з усіма пунктами даного документу та підписати його у зазначеному місці в кінці додатку.

Підписуючи даний документ учасник підтверджує наступну інформацію:

 • Точність наданої інформації та дає згоду на участь у конкурсі
 • Дані компаній та індивідуальні кредитси ретельно перевірені керівними особами та гарантують, що всі учасники проєкту вірно вказані для належного підрахунку The Effie Index та присвоєння нагород.
 • Дозвіл на публікацію текстової частини заявки

Подаючи заявку в декілька категорій даний документ має бути підписаний для кожної окремої подачі заявки.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАЯВКИ - ENTRY FORM

Effie Awards Ukraine пропонує фіналістам та переможцям опублікувати текстову частину заявки в Effie Case Database, маючи на меті надихнути інших учасників індустрії та внести свій вклад в Make Marketing Better.

Процедура подачі заявки та суддівства Effie Awards націлена на те, щоб допомогти всім учасникам ефективно представити свою роботу, одночасно забезпечивши конфіденційність секретної інформації.

Учасники, що дали дозвіл на публікацію своїх кейсів, будуть представлені на сайтах Effie Worldwide або на сайтах пертнерів та в інших публікаціях.

Розуміючи, що в заявках може міститись інформація, яку клієнт вважає конфіденційною, учаснику запропоновано на вибір два види дозволу на публікацію. В додатку №1 учаснику необхідно обрати потрібний варіант дозволу публікації текстової форми заявки:

«ПУБЛІКАЦІЯ ОРИГІНАЛЬНОЇ ВЕРСІЇ ЗАЯВКИ». Якщо ви обираєте даний варіант, ви погоджуєтесь з тим, що письмова заявка може бути опублікована, відтворена та продемонстрована в навчальних цілях в тому вигляді, що вона була подана на конкурс.

«ПУБЛІКАЦІЯ ВІДРЕДАГОВАНОЇ ВЕРСІЇ ЗАЯВКИ». Якщо ви обираєте даний варіант, ви погоджуєтеся з тим, що відредагована версія заявки може бути опублікoвана, відтворена та продемонстрована в навчальних цілях. Учасники можуть редагувати конфіденційні дані в загальнодоступній версії –  тільки судді побачать оригінальну подану заявку.

Entry form (текстова частина заяки) має бути єдиним документом, який включає конфіденційну інформацію. З цієї причини саме текстова частина заявки включена в вищезазначену політику дозволу на публікації. Креативні матеріали (відеокейс, зображення), короткий опис кейсу та Statement of Effectiveness не повинні включати конфіденційну інформацію та будуть продемонстровані різними способами, якщо ваша заявка стане фіналістом чи переможцем.

ADDITIONAL DATA
ДОДАТОК №2 

Надані вами дані в Adittional Data підтримують місію Effie щодо лідерства, натхнення та пропаганду маркетингової ефективності.

В додатку Additional Data учаснику необхідно заповнити поля з основними деталями кейсу; публічні матеріали (короткий опис кейсу, Statement of Effectiveness); бекграунд кейсу; Кредитси компаній та Індивідуальні кредитси.

ПУБЛІКАЦІЯ КРЕАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ, CASE SUMMARY ТА STATEMENT OF EFFECTIVENESS 

Креативні матеріали та короткий опис кейсу, які учасник подає на конкурс, стають власністю Effie Worldwide та Effie Awards та не будуть повернуті. Подавши свою роботу на конкурс, Effie Awards Ukraine / Effie Worldwide автоматично мають право на копіювання, відтворення та відображення креативних матеріалів, короткого опису кейсу та Statement of Effectiveness в навчальних цілях та популяризації конкурсу.

Креативні матеріли, короткий опис кейсу та Statement of Effectiveness можуть бути опубліковані на веб-сайті Effie Awards Ukraine та Effie Worldwide, партнерських сайтах, у прес-релізах/розсилках,  програмах/конференціях та на Церемонії Effie Gala. Тому учасники не повинні включати в ці елементи заявки конфіденційну інформацію.

Короткий опис кейсу (case summary) - це публічний підсумок заявки учасника, що за обсягом має налічувати до 100 слів. Він може бути використаний для промоції вашого кейсу, якщо він є фіналістом або переможцем.

Statement of Effectiveness є також публічною частиною заявки. Дане твердження може бути використане з метою популяризації кейсу, якщо він став фіналістом або переможцем. Його мета - забезпечити краще розуміння ефективності вашого кейсу та чому ваша заявка була гідною перемоги або статусу фіналіста.

КРЕДИТСИ КОМПАНІЇ УЧАСНИКА 

Effie визнає ефективну командну роботу, необхідну для створення ефективного кейсу. Подаючи заявку учасник має кредитувати всіх креативних та стратегічних партнерів, які зробили вагомий вклад у кейс.

 • В додатку № 2 відведено спеціальне поле для внесення даних одного основного агентства, двох клієнтів (у випадку двох основних клієнтів) та кредитси чотирьох інших агентств/компаній-партнерів. Внесення кредитсів одного основго агентства та кредитси клієнта є обов'язковими. 
 • Якщо ви рекламодавець, який подає власну роботу, будь ласка, вкажіть кредитси вашої компанії у полі «Основного агентства», а також у полі «Клієнт». Ви також можете вказати кредитси інших компаній, які внесли свій вклад у кейс.
 • Учасник повинен ретельно перевірити кредитси компаній, що вказані в додатку№2, оскільки надана інформація не може бути видалена або замінена після подачі заявки. Особа, яка займає керівну посаду в компанії учасника, має підписати Додаток №1 Authorization & Verification form.
 • Будь ласка, перевірте правопис інших назв компаній, щоб переконатися, що вони належним чином будуть представлені у Effie Index та у всіх інших публікацях.
 • Рекомендуємо також згадати усіх інших учасників, що мають відношення до кейсу: компанії - клієнти, агентства повного циклу, медіа, digital, маркетингових сервісів, PR, івент агентства, дослідницькі компанії тощо.
ІНДИВІДУАЛЬНІ КРЕДИТСИ 

В додатку № 2 відведено спеціальне поле для внесення індивідуальних кредитсів (максимум 10 основних осіб та 30 додаткових), які внесли вагомий вклад у кейс. Учасник має вказати усіх ключових членів із команди агентства та клієнта, перевіривши та узгодивши коректність правопису імен. Імена 10 основних осіб будуть представлені на сайті Effie Awards Ukraine та Case Database. Імена 30 додатких осіб будуть представлені лише в Case Database.

Оргкомітет Effie збирає контактну інформацію з додатку кожного учасника конкурсної програми. Всі контакти можуть бути додані до списку розсилки Effie, на яку можна скасувати підписку в будь-який час.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН В КРЕДИТСИ

Кредитси основного агентства та клієнта, які учасник вказав при подачі заявки, є остаточними і внесення змін не можливе після фінального прийняття заявки оргкомітетом конкурсу.

Кредитси інших агентств, а також індивідуальні кредитси можуть бути додані після прийняття заявки Оргкомітетом тільки в тому випадку, коли учасник при подачі заявки не використав усі поля для внесення даних компаній або індивідуальних осіб. Такі зміни можуть бути розглянуті лише в індивідуальному порядку до 30 вересня 2023 року .

Effie Awards Ukraine залишає за собою право відмовити у проханні учасника змінити інформацію про учасників проєкту.