Вимоги, порушення яких може привести до дискваліфікації  (без повернення вартості участі):

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ ТА ПЕРІОДУ КАМПАНІЇ ПРАВИЛАМ КОНКУРСУ:  Надані дані та результати кампанії повинні відноситися саме до  українського ринку, тобто кампанія має бути реалізована на території України, та в будь-який проміжок часу в межах встановленого періоду:

1. Поточний період: 24 лютого 2022 року – 30 вересня 2023 року (для категорії Sustained success – з 2020 року або раніше).

2. Довоєнний період: 1 січня 2021 року – 23 лютого 2022 року.      

До опису заявки можна включати дані попередніх періодів кампанії для того, щоб краще зрозуміти контекст кампанії (ситуацію, обставини тощо).
Перевірте дотримання всіх умов відповідно до Правил участі.

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ОБРАНІЙ КАТЕГОРІЇ: Ознайомтесь з описами категорій щодо наявності додаткових вимог, що мають бути дотримані у вашій роботі в межах обраної категорії.  Члени журі можуть знизити оцінку за невиконання цих вимог. У випадку, коли одна й та ж кампанія бере участь у різних категоріях, заявки до цієї кампанії повинні бути адаптовані під різні категорії  за цілями, завданнями, результатами. Судді оцінюють ефективність роботи в контексті визначення та суті обраної категорії. Члени журі помічають те, що одна стандартна неадаптована заявка використовується в декількох категоріях, це має негативний вплив на оцінювання  заявки.

ЗАБОРОНА ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ НАЗВ АГЕНТСТВ ТА ЇХ ЛОГОТИПІВ: Effie - це конфіденційне змагання (члени журі не бачать назви агентств).  Заборонено вказувати назву агентства чи вставляти логотип агентства до усіх матеріалів заявки, що будуть розглядатися членами журі (текстова частина заявки, креативні матеріали, джерела даних). Посилаючись на дослідження агентства (крім незалежної дослідницької компанії) в джерелах, слід назвати джерело як “дослідження агентства,” “дослідження медіа агентства,” “дослідження стороннього агентства” тощо, поруч з іншими джерелами даних (дані від клієнта та від незалежних дослідницьких компаній).  Це відноситься до всіх агентств, а не тільки до агентства, що подає заявку (оскільки члени журі можуть подумати, що агентство у посиланні - це агентство, що подає заявку).

ВІДСУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ: Вся інформація, факти, цифри і особливо результати, що представлені в заявці, повинні підтверджуватися джерелами даних, із зазначенням діапазонів дат для всіх даних та фактів, що згадані в описі заявки. Будь-які дані без джерела не будуть враховані і призведуть до дискваліфікації. Оргкомітет Effie Awards Ukraine залишає за собою право перевірки достовірності даних. Джерела підтвердження даних мають включати задіяний період часу, тип досліджень тощо.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВИГЛЯД ОФОРМЛЕННЯ: Джерело наданих даних/Дослідження (назва), Тип даних/Дослідження (назва), Дати проведеного дослідження.
Не включайте назви агентств (рекламно-комунікаційних) як джерело дослідження (допустимі тільки назви дослідницьких компаній).
Судді не зможуть відвідувати зовнішні веб-сайти. Якщо ви посилаєтесь на веб-сайт, будь ласка, вкажіть назву веб-сайту, назву розділу (якщо необхідно) та будь-яку іншу відповідну інформацію для переліку даних.

НЕ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНИХ ДАНИХ АБО НАДАННЯ НЕПРАВДИВИХ ДАНИХ: Під час суддівства члени журі можуть позначити недостовірність наданих даних у заявці. Оцінювання такої заявки відкладається.
За запитом Оргкомітету підтвердження (докази) надаються автором заявки протягом не більше двох робочих днів після проведення туру журі. Запит на надання підтвердження даних може бути висланий як після першого, так і після другого туру суддівства протягом одного робочого дня після його закінчення. Підтвердженнями можуть бути звіти дослідницьких та моніторингових компаній. У випадку, коли мова йде про «дані замовника» (інформація, надана клієнтом/рекламодавцем), надається докладне обгрунтування таких даних. У разі ненадання запитаної інформації даних заявка дискваліфікується. У випадку, якщо хоча б один член журі помітить явну фальсифікацію даних (наприклад, фальсифікацію звіту дослідницької компанії), заявка дискваліфікується.

ЗАБОРОНА ЗОБРАЖЕНЬ/СКРІНШОТІВ В ТЕКСТОВІЙ ЧАСТИНІ ЗАЯВКИ:  Не вносьте будь-які зображення з креативних матеріалів та інші зображення, включаючи скріншоти з соціальних медіа, до текстової частини заявки. Усі зображення з креативної частини роботи мають бути показані у складі креативних матеріалів. Графіки, таблиці та діаграми можуть бути у вашій текстовій формі заявки.
Не використовуйте логотипи та зображення конкурентів. Не дозволяється застосовувати логотипи та креативні матеріали конкурентів у вашій текстовій формі заявки (а також в креативних матеріалах відповідно).

ЗАБОРОНА ЩОДО ЗОВНІШНІХ ПОСИЛАНЬ: Не прописуйте в тексті посилання (URL) на зовнішні веб-сторінки – судді можуть лише переглядати опис та креативні матеріали заявки. Забороняється направляти членів журі на будь-які сайти для отримання додаткової інформації.

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ КРЕАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ. Заборонено включати результати кампанії  та логотипи і/або креативні матеріали конкурентів в креативні матеріали вашої кампанії. Необхідно дотримуватись часових обмежень в відеокейсі. Перегляньте додаткові вказівки у розділі Вимог до креативних матеріалів.