ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КРЕАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Креативна частина роботи оцінюється як складова розділу оцінювання заявки SECTION 3: ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ІДЕЇ В ЖИТТЯ (РЕАЛІЗАЦІЯ), що включає питання 3 та медіа додаток INVESTMENT OVERVIEW.

Оскільки судді зобов’язані прочитати письмову заявку до перегляду креативних матеріалів, відеокейс роботи має показати конкретні приклади креативної реалізації. Креативний матеріал не має бути відео версією змісту письмової заявки – члени журі відразу переглядають роботу після прочитання заявки.

Креативні матеріали повинні бути представлені у вигляді:

 • Відеокейс
 • Зображення

Також учасникам необхідно надати інші публічні матеріали:

 • Основне зображення для публікації (Primary Publicity Image)
 • Логотипи основного агентства та клієнта(ів)
ВІДЕОКЕЙС

У відеокейсі потрібно показати конкретні приклади креативної реалізації. Мінімум 70% всього відеокейсу мають займати приклади креативної роботи на основі яких відбулася взаємодія з вашою аудиторією, чи інші матеріали, що були створені для втілення вашої ідеї в життя в рамках чи поза рамками компанії. При цьому не потрібно включати до відеокейсу всі пункти, які ви позначили в Investment Overview, варто додати лише ті, що стали невід’ємною частиною успіху кейсу, що пояснюються у вашій текстовій формі заявки. Будь-яка додаткова інформація (опис ситуації, виклик) не повинні перешкоджати можливості суддів оцінити саме креативні матеріали.

Необхідно включити у відеокейс: 

 • Включіть як мінімум по одному прикладу кожного задіяного каналу комунікації, зазначеного в текстовій частині вашої заявки. Кожний елемент креативної роботи можна позначати типом медіа (ТВ ролик, Радіо ролик тощо).
 • Ролики тривалістю понад 60 секунд можна відредагувати по часу; але рекомендується бути максимально наближеними до оригіналу.
 • Якщо ви показуєте декілька прикладів задіяного каналу комунікації (наприклад, 3 телевізійні ролики), після показу першого ролику повністю інші додаткові приклади можна відредагувати по часу.

Не включати до відеокейсу:

 • Результати кампанії.
 • Назви, логотипи та зображення агенцій.
 • Логотипи або креативний матеріал конкурентів.  (Виняток: дозволено, якщо логотипи/роботи конкурентів були включені безпосередньо до матеріалів вашої кампанії. Конкурентів можна згадувати усно).
 • Редагування креативних матеріалів, яке неправильно тлумачить те, що переглядала ваша аудиторія (наприклад, зміна звуку під час телевізійного ролика).
 • Будь-яку конфіденційну інформацію, оскільки відеокейс буде використаний публічно, якщо ваша заявка стане фіналістом або переможцем.
ЗОБРАЖЕННЯ

Зображення креативної роботи:  2 зображення обов’язково; 6 зображень максимум

Після перегляду відеокейсу, членам журі будуть показані зображення. Вони мають доповнювати відеокейс та допомогти членам журі краще оцінити креативні елементи рекламної кампанії. 
Добре, коли такі файли включають статичні зображення (веб-сайт, друкована реклама тощо). Або ж можна показати в зображенні той приклад роботи, на який судді повинні ще раз поглянути після перегляду відеокейсу.

Для учасників це можливість продемонструвати свою креативну роботу:

• Виділіть елементи, які буде краще роздивитися саме як статичні зображення, а не у форматі відео.
• Зверніть додаткову увагу на ключові елементи креативної роботи, на яких ви б хотіли зробити акцент.

ОСНОВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ (PRIMARY PUBLICITY IMAGE)

Це зображення, яке презентабельно візуально відображає заявлену на конкурс кампанію. Дане зображення буде основним зображенням вашої роботи та використаним для рекламних цілей, якщо ваша заявка стане фіналістом або переможцем.

ЛОГОТИПИ ОСНОВНОГО АГЕНТСТВА ТА КЛІЄНТА(ІВ)

Логотипи можуть бути використані Оргкомітетом конкурсу в публікаціях та на Церемонії Effie Gala у разі виходу до фіналу або перемоги проєкту.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КРЕАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Усі матеріали мають бути представлені англійською мовою або включати англійські титри.

Відеокейс: 1 відеокейс, .mp4 формат, роздільна здатність: 16:9, 1920x1080.  

Хронометраж - до 3 хвилин.
Вага готового файлу не більше 200 MB. 
Не включайте жодних назв агентств/логотипів безпосередньо у відео чи назву цього файлу.

Додаткові зображення креативної роботи: 2 зображення обов’язково; 6 зображень максимум.

формат JPEG, RGB, 150 dpi, роздільна здатність більшої сторони - 1 772 pixels.
Сумарна вага зображень максимум 15 MB. 
Не включайте жодних назв агентств/логотипів до зображень чи назв цих файлів.

Основне ображення для публікації (Primary Publicity Image): формат JPEG, 300 dpi, RGB, роздільна здатність більшої сторони - 1772 pixels. 

Логотипи компаній основного агентства та клієнта: формат jpg/png. 

Сумарна вага усіх завантажених файлів не повинна перевищувати 250 МБ.

Назва кожного окремого файлу має бути записана у наступному форматі: Entry title_Category. Будь ласка, не вставляйте назву вашого агентства в назву файлів креативних матеріалів.

Папку з готовими креативними матеріалами (відеокейс, зображення) і папку з логотипами компаній потрібно заархівувати та завантажити в особистому кабінеті на сайті Effie Awards Ukraine.

Основне зображення для публікації (Primary Publicity Image) завантажується в спеціальному полі в особистому кабінеті сайту Effie Awards Ukraine.

ВИМОГИ ДО КРЕАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ В КАТЕГОРІЇ SUSTAINED SUCCESS

В креативні матеріали кейсів Sustained Success повинні бути включені:
- приклади креативної роботи, що були  проведені ще на початку кампанії. Може бути: рік запуску кампанії або принаймні період до 2020 або раніше;
- хоча б один проміжний рік;
- рік з поточного конкурсного періоду (24 лютого 2022 – 30 вересня 2023).

Кожен приклад креативної роботи - у відеокейсі та креативних зображеннях - повинен бути позначений роком проведення даної креативної реалізації.

Хронометраж для відеокейсів в категорії Sustained Success може бути до 4 хвилин.

АВТОРСЬКІ ПРАВА 

Учасник гарантує, що подана Робота є його оригінальною роботою, що не порушує особистих чи майнових прав і не викликає претензій будь-якої третьої сторони, в тому числі претензії на основі авторських прав.

Креативні матеріали будуть використані публічно, якщо ваша заявка стане фіналістом або переможцем.

ПІДКАЗКИ ВІД ЖУРІ
 • Сфокосуйтесь на креативній складовій проекту. відеокейс має відображати спосіб втілення вашої ідеї в життя. 
 • Журі прочитає вашу письмову заявку до перегляду креативних матеріалів. Вони знають ваші цілі, проблеми, стратегію та результати. Ціль відеокейсу - показати, як ви втілили ідею в життя.
 • Креативний матеріал не має повторювати зміст текстової заявки Entry Form. Важливо показати реалізацію проєкту у тому вигляді, в якому він був представлений на ринку.
 • Включіть як мінімум по одному прикладу кожного задіяного каналу комунікації, зазначеного в текстовій частині вашої заявки.  
 • Члени журі можуть бути розчаровані, коли у відеокейсі не показано достатньо прикладів креативної роботи і занадто багато часу витрачено на переказ історії з текстової частини заявки.
 • Журі може знизити бал, якщо ви вкажете, наприклад, на важливість друкованої реклами в текстовій частині заяви, але не покажете приклади такої реклами в креативних матеріалах. І навпаки, якщо ви покажете креативні матеріали, про які нічого не сказано в текстовій частині заявки.  
 • Члени журі мають зосередитися на суті вашого проєкту, а не на можливих підставах для дисквалифікації. 
 • Рекомендуємо не включати в креативні матеріали музику/зображення, які не використовувалися в рекламній кампанії та можуть ввести в оману членів журі під час перегляду.